PawCover – Gwarancja Zadowolenia z Opieki

Naszym celem jest zapewnienie najlepszej opieki nad wszystkimi pieskami. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Ty lub Twój Psi Przyjaciel nie będziecie zadowoleni z opieki, dołożymy wszelkich starań, aby to naprawić.

W pierwszej kolejności zalecamy omówienie swoich uwag z Opiekunem i próbę pójścia na kompromis ze sobą w sprawie jakiegokolwiek ewentualnego odszkodowania w postaci pomniejszenia kwoty jaka się należy Opiekunowi za wykonaną usługę. W wielu przypadkach, gdy obie strony rozmawiają ze sobą uczciwie, nieporozumienia można szybko wyjaśnić.

W tym samym czasie skontaktuj się z PawAway – najpóźniej w ciągu 36 godzin po zakończeniu Rezerwacji, abyśmy mogli wstrzymać Twoją płatność na rzecz Opiekuna. Im szybciej Nas powiadomisz, tym szybciej będziemy mogli pomóc w dojściu do porozumienia.

Co zrobić, jeżeli próbowałem omówić moje uwagi z Opiekunem, ale nie możemy dojść do porozumienia?

W takiej sytuacji PawAway zaczyna działać w sprawie jako neutralna strona trzecia. Oznacza to, że możemy poprosić obie strony o dalsze informacje i dowody na poparcie roszczeń. Robimy to, aby zapewnić obu stronom uczciwą i bezstronną ocenę.

Zespół specjalistów PawAway będzie współpracować z Tobą i Opiekunem w celu osiągnięcia polubownego i akceptowanego przez obie strony rozwiązania. Jeśli nie uda się doprowadzić do porozumienia, PawAway w oparciu o zgromadzone dowody podejmie decyzję i wskaże rozwiązanie sprawy. Możemy, według naszego uzasadnionego uznania dokonać Tobie pełnego lub częściowego zwrotu wpłaconych pieniędzy. Zwrot nie może jednak przekroczyć wartości pięciu (5) dni opłaconej rezerwacji brutto.

Warunki zakwalifikowania się do Gwarancji Zadowolenia z Opieki:

– Rezerwacja została potwierdzona i opłacona za pośrednictwem platformy PawAway (strony internetowej lub aplikacji)
– Odbyło się spotkanie zapoznawcze i zostało przeprowadzone przed datą rozpoczęcia Rezerwacji (wymagane tylko wtedy, gdy jest to pierwsza rezerwacja z Opiekunem)
– Wszelkie ustalenia dotyczące szczegółów Rezerwacji zostały poczynione w formie udokumentowanej, np. za pośrednictwem czatu dostępnego na Platformie PawAway
– Właściciel i Opiekun muszą najpierw spróbować znaleźć rozwiązanie między sobą za pośrednictwem Naszego bezpiecznego systemu przesyłania wiadomości (chat PawAway). Jeśli nie zostanie znaleziony żaden kompromis, PawAway zacznie działać
– Właściciel musi przedstawić dowody na okoliczności uzasadniające objęcie Gwarancją Zadowolenia z Opieki

Gwarancja Zadowolenia z Opieki nie obejmuje poniższych okoliczności i zdarzeń:

Usługi

– Usługi zarezerwowane poza stroną internetową PawAway lub aplikacją mobilną
– Szkody wynikające ze spotkania zapoznawczego. Ochrona dotyczy tylko terminu Opieki zarezerwowanej przez PawAway. Rezerwacja została opłacona i potwierdzona przed dniem zdarzenia.

Urazy

– Leczenie urazów zwierzęcia należącego do Opiekuna, które nie zostały spowodowane przez Psa Właściciela, który zarezerwował usługę opieki przez PawAway.
– Leczenie urazów wynikających z niedopatrzenia lub nieprofesjonalnego zachowania Opiekuna lub naruszenia Warunków świadczenia usług PawAway przez którąkolwiek ze stron
– Na przykład, wyprowadzenie psa bez smyczy w miejscu, w którym jest to niewskazane.

Zabiegi

– Wszelkie schorzenia, które miały miejsce przed rozpoczęciem się Opieki zarezerwowanej przez PawAway.
– Schorzenia takie jak infekcje dróg oddechowych, infekcje dróg moczowych/pęcherza moczowego, krwawienie, wymioty, biegunka i inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe
– Stresowe lub lękliwe zachowanie Psa, a także samo zadane rany będące konsekwencją swędzenia lub drapania z powodu alergii
– Zdarzenie, któremu można zapobiec, takie jak wystąpienie pcheł, kleszczy, robaków lub innych pasożytów
– Fizjoterapia i inne zabiegi, takie jak masaż, akupunktura itp.
– Dolegliwości specyficzne dla danej rasy psa
– Leczenie urazów spowodowanych aktami natury
– Długoterminowa opieka weterynaryjna, która trwa ponad 30 dni od dnia zdarzenia

Pies, Opiekun i Właściciel

– Obrażenia Opiekuna lub Właściciela oraz osób trzecich (takich jak rodzina, goście odwiedzający dom Opiekuna lub osoby towarzyszące Opiekunowi w wykonywaniu zlecenia)
– Uszkodzenie mienia osobistego Właściciela Psa lub Opiekuna (takie jak uszkodzenie przedmiotów osobistych, domu i/lub pojazdów i/lub koszty sprzątania). Zalecamy uzgodnienie, kto ponosi odpowiedzialność finansową za takie szkody PRZED rozpoczęciem rezerwacji.
– Opłaty lub koszty poniesione z powodu anulowania lub zmian w organizacji wakacji lub podróży w następstwie zdarzeń mających miejsce podczas opieki zarezerwowanej przez PawAway
– Koszty podróży poniesione w wyniku usługi zarezerwowanej przez PawAway: Na przykład koszty dotarcia do weterynarza podczas rezerwacji lub kontynuacji leczenia po okresie rezerwacji. Obejmuje to między innymi koszty benzyny, Ubera i taksówek itp.)
– Emocjonalny niepokój spowodowany w wyniku rezerwacji na Pawshake
– Zmniejszenie wartości „pokazowej” psa Właściciela
– Wszelkie koszty rezerwacji (wynikające z polityki anulowania Opiekuna) jeżeli Opiekun anulował rezerwację przed rozpoczęciem rezerwacji na skutek informacji, że pies Właściciela ma chorobę zakaźną: Na przykład, jeśli pies Właściciela ma pchły, kaszel keneelowy, parwowiroza itp..

Kto jest wykluczony z Ochrony?

– Psy, które przed datą rezerwacji dokonały jakiegokolwiek ataku na inne zwierzę lub człowieka i które wymagają leczenia
– Zwierzęta odwiedzające dom Opiekuna nie są objęte ubezpieczeniem od jakichkolwiek szkód lub obrażeń, które mogą zostać poniesione podczas rezerwacji PawAway
– Opiekunowie zwierząt, którzy mają jakiekolwiek wyroki karne w ciągu ostatnich 5 lat (z wyłączeniem wykroczeń drogowych)
– Zwierzęta należące do Opiekuna

Jak złożyć zgłoszenie?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego i podaj następujące informacje:

– Numer Rezerwacji
– Data spotkania zapoznawczego (jeśli jest to Twoja pierwsza rezerwacja z Opiekunem, spotkanie zapoznawcze musiało odbyć się przed Rezerwacją, aby roszczenie się kwalifikowało)
– Szczegóły sytuacji
– Szczegóły dotyczące wszelkich podjętych prób rozwiązania problemu z Opiekunem
– Wszelkie dodatkowe dokumenty uzupełniające (korespondencja, instrukcje przekazane Opiekunowi, zdjęcia itp.)

Jak tylko nas poinformujesz, rozpoczniemy odpowiednie postępowanie. Rozumiemy, że takie sytuacje mogą być stresujące dla obu stron, dlatego staramy się je rozwiązać tak szybko, jak to możliwe. Jednak czas, który to zajmie, będzie w dużej mierze zdeterminowany przez współpracę obu stron.

Centrum Pomocy PawAway

 

Podobne wpisy