Polityka prywatności

Polityka Prywatności PawAway

Obowiązuje od 1 STYCZNIA 2024 roku. 

PawAway.com dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność korzystających z jego usług. Niniejszy dokument określa w jaki sposób dbamy o Twoje prawa i Twoje dane osobowe oraz jak korzystamy z plików Cookies.

 1. POJĘCIA, KTÓRE UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

  PawAway – firma PawAway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 111L/6D, 03-289 Warszawa
  Serwis – serwis internetowy należący do Pawaway. 
  Serwis – umieszczony jest pod adresem: www.pawaway.com oraz w postaci aplikacji mobilnej umieszczonej na platformie Appstore oraz Google Play.
  Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych w Serwisach. 
  Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta. 
  Konto – zbiór informacji i ustawień utworzonych przez Użytkownika w naszym Serwisie 
  Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na pokazywanie i gromadzenie wybranych informacji, w tym opisu, zdjęcia,  
  Usługodawca – Opiekun dla Psów, który oferuje swoje usługi za pośrednictwem Serwisu (osoba fizyczna nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) 
  Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do PawAway. 
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Pliki cookies – pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisach.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprócz plików cookies używamy także innych podobnych technologii

Rozpoznawanie urządzeń– polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych pluginach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danych wynikających z użycia urządzenia. Celem tego działania jest próba rozpoznania Ciebie np. rozpoznanie Ciebie, że jesteś tym samym użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do Twojej identyfikacji;

Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookie wszystkie wskazane wyżej technologie będziemy dalej nazywać jako pliki cookies.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ? 

  Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest PawAway. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami drogą mailową: rodo@pawaway.com


 2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

  Umożliwienie dokonania rezerwacji usług u Usługodawcy, np. opieki z noclegiem dla Psa lub opieki dziennej dla Psa. W tym celu przetwarzamy Twoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, opis Twojego profilu tj. informacje o Twoim psie, numer telefonu oraz adres e-mail, adres zamieszkania. Imię, nazwisko i opis profilu udostępniamy Usługodawcy w momencie dokonania zapytania o rezerwację. Numer telefonu oraz adres e-mail w momencie potwierdzenia przez Ciebie rezerwacji oraz opłacenia rezerwacji. W celu umożliwienia Usługodawcom wystawienia Użytkownikom rachunku/faktury VAT za usługę przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres firmy, numer NIP. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do świadczenia przez PawAway usług polegających na zapewnianiu Klientom możliwości dokonywania rezerwacji u Usługodawców. 

  W celu zapewnienia harmonijnej współpracy Usługodawców i Klientów, w tym zwłaszcza w celu budowania wzajemnego zaufania, w momencie dokonania zapytania o rezerwację udostępniamy Usługodawcy także następujące informacje zamieszczone na Twoim profilu: – informacja o tym, ile razy korzystałeś z usług Usługodawców za pośrednictwem Serwisu, 
  – informacja o ocenach i opiniach, które wystawiłeś Usługodawcom, z których skorzystałeś 
  – jeżeli takie oceny i opinie zostały przez Ciebie wystawione, 
  – informacja o ocenach i opiniach, które wystawili Ci Usługodawcy, z których usług skorzystałeś 
  – jeżeli takie oceny i opinie zostały przez Usługodawców wystawione. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez PawAway oraz przez Usługodawców, polegający na zapewnieniu harmonijnej współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy Usługodawcami i Klientami. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie. 

  Umożliwienie dodania informacji o swoich usługach oraz przyjmowania rezerwacji od Użytkowników Serwisu (tylko dla Usługodawców) 

  Ta usługa dotyczy tylko zaakceptowanych Usługodawców i ich danych. W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie profilowe. Dane podane w Profilu Usługodawcy (imię, nazwę firmy, przybliżony adres, zdjęcie profilowe) są ogólnodostępne dla Użytkowników Serwisu. Adres e-mail, numer telefonu, dokładny adres świadczenia usługi podajemy w momencie potwierdzenia przez Użytkownika rezerwacji oraz opłacenia rezerwacji. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do świadczenia przez PawAway usług polegających na zapewnianiu Klientom możliwości dokonywania rezerwacji u Usługodawców. 

  Umożliwienie zapisania się do newslettera PawAway

  W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania z innych usług Serwisu. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażona poprzez zapisanie się na newsletter. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Link umożliwiający rezygnację z newslettera, czyli cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, załączany jest do każdego newslettera. 

  Przekazanie płatności za rezerwację oraz wystawienie faktur za opłatę korzystania z PawAway (tylko dla Usługodawców) 

  Ta usługa dotyczy tylko zaakceptowanych Usługodawców i ich danych. W tym celu przetwarzamy takie dane jak: dane adresowe firmy lub osoby indywidualnej, numer NIP, numer konta bankowego. Te dane nie są dostępne dla innych Użytkowników Serwisu. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do świadczenia przez PawAway usług polegających na zapewnianiu Klientom możliwości dokonywania rezerwacji u Usługodawców. W zakresie, w jakim ciąży na nas obowiązek przetwarzania i przechowywania danych dla celów podatkowych, podstawą przetwarzania Twoich danych jest również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

  Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu 

  W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez PawAway, polegający na zbieraniu danych statystycznych służących doskonaleniu Serwisu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie. 

  Badanie Twojej satysfakcji 

  W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. 

  W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażona poprzez odesłanie do nas ankiety lub formularza. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 3. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ? 

  Marketing naszych produktów i usługi naszych Usługodawców 

  W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy tworzeniu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na głównych stronach Serwisu i jego podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą. 

  Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu reprezentującego Twoje zainteresowania i preferencje miejsc i geografie. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług naszych Usługodawców, które mogą Cię zainteresować. 

  Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisie. 

  W ramach marketingu produktów i usług naszych Usługodawców nie przekazujemy Twoich danych osobowych tym Usługodawcom; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych. Korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisie. Interesuje nas, jakich ofert Opieki dla Psa szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych. Szanujemy Twoją prywatność i prawa, dlatego w tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową z poziomu serwisu.
 4. Wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe. 

 5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

  Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców: 

  Usługodawcy i Użytkownicy 

  Dane udostępniamy Usługodawcom tylko w przypadku dokonywania przez Ciebie rezerwacji poprzez Serwis. Usługodawcy lub Użytkownicy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania. 

  Dostawcy usług 

  Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające, np. usługa hostingu w chmurze obliczeniowej, systemy do marketingu online, systemy do wyświetlania powiadomień web push, systemy do wysyłki wiadomości email, systemy do analizy ruchu w Serwisach, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy, np. usługi kampanii remarketingowych). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. 

  Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności. 

  Organy państwowe 

  Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia rezerwacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.


 7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

  Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres mailowy podany w punkcie 2 Polityki Prywatności. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia po zalogowaniu do Serwisu. 

  Prawo do cofnięcia zgody 

  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. 

  Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. wysyłania newslettera). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO 

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług naszych Usługodawców, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji. 

  Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług naszych Usługodawców, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. 

  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO 

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. 

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO 

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

  Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: 
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; 
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO 

  Prawo dostępu do danych 

  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: 
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych 

  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. 

  Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO 

  Prawo do przenoszenia danych 

  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO 

  W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? 

  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. 

  Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś. 

  Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 

  Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.


 9. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES? 

  Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w punkcie 11 oraz 12 niniejszej Polityki Prywatności PawAway.


 10. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY I W JAKIM CELU? 

  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą. 


 11. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES? 

  Możesz określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” możesz znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies. 

  Zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług Serwisu.
 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail. 

  Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Zostań Psim Opiekunem i zarabiaj na tym co kochasz!

Z nami rozwiniesz swój wymarzony psi biznes.

Załóż darmowe konto i otrzymuj zlecenia od Właścicieli piesków już teraz!

Kobieta z psem

Wyjeżdżasz i nie masz z kim zostawić pupila?

Z PawAway błyskawicznie znajdziesz i zarezerwujesz Opiekuna, który jest idealny dla Ciebie, Twojego budżetu a co najważniejsze dla Twojego Psa!

Nie wiesz od czego zacząć?

Lub napisz do nas