Regulamin PawAway

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług dla Użytkowników Polskich („Warunki” lub „Regulamin”) określają warunki umowy pomiędzy Tobą a PawAway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 111L/6D, 03-289 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001069724, NIP 5242990055, REGON 526964104, kapitał zakładowy 20 000 złotych, adres e-mail: kontakt@pawaway.com („PawAway”), która reguluje Twoje prawa i obowiązki w zakresie korzystania ze stron internetowych, aplikacji i innych usług oferowanych przez PawAway (łącznie „Platforma PawAway”).

W niniejszych Warunkach określenia „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do PawAway.

Platforma PawAway oferuje miejsce online, które umożliwia Użytkownikom („Użytkownicy”) publikowanie, oferowanie, wyszukiwanie i rezerwowanie usług opieki dla psów („Opieka dla Psów”).

Użytkownicy, którzy publikują i oferują usługi Opieki dla Psów, nazywani są „Opiekunami”, a Użytkownicy, którzy szukają Opieki dla Psów, rezerwują lub korzystają z usług, nazywani są „Właścicielami psów”.

Opiekunowie, w ramach platformy PawAway, mogą oferować całodobową opiekę dla Psów lub dzienną Opiekę dla Psów oraz usługi dodatkowe takie jak grooming, kąpiel psa, obcinanie pazurków, czyszczenie zębów, szkolenie psa i wiele innych. Przy czym usługi dodatkowe mogą być świadczone wyłącznie przy okazji świadczenia całodobowej lub dziennej opieki nad psem.

W celu uzyskania dostępu i korzystania z Platformy PawAway należy:
– mieć połącznie z Internetem
– mieć zainstalowaną najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych: Edge, Chrome, Safari, Mozilla FireFox lub Opera;
– posiadać adres e-mail;
– mieć możliwość pobrania aplikacji mobilnej ze sklepu internetowego: App Store dla systemu iOS lub Google Play dla systemu Android;
– Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona i zainstalowana aplikacja mobilna, powinno posiadać zaktualizowany system operacyjny do jednej z ostatnich wersji wspieranych przez producenta;
– Zarejestrować konto (informacje podane przez Użytkownika przy rejestracji konta powinny być prawdziwe).

Jako dostawca platformy, PawAway nie zarządza ani nie kontroluje usług oferowanych przez Opiekunów. PawAway nie świadczy żadnych usług Opieki dla Psów, nie jest stroną umów pomiędzy Właścicielami Psów a Opiekunami i nie udziela gwarancji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, co do jakości usług związanych z Opieką dla Psów, wyprowadzaniem, przewozem ani jakichkolwiek innych usług świadczonych przez Opiekunów. Opiekunowi oraz Właścicielowi nie przysługują wobec PawAway jakiekolwiek roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Właścicielem a Opiekunem przez którąkolwiek z tych stron, w szczególności w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Opiekuna Usług Opieki dla Psów.

PawAway nie zatrudnia, nie poleca, nie promuje konkretnych Właścicieli Psów ani Opiekunów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

Każdy z Użytkowników jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszystkich praw, zasad, przepisów i umów z osobami trzecimi, które mają zastosowanie w związku z korzystaniem z Platformy PawAway.

Warunki dla Właścicieli Psów

1. Nasza misja.
Naszą misją jest stworzenie platformy, w której w każdej chwili możesz znaleźć najlepszego Opiekuna dla Twojego psa. Chcemy mieć pewność, że Twój pies będzie bezpieczny, pod opieką czułego i doświadczonego Opiekuna, kiedy Ty będziesz odpoczywać lub po prostu nie będziesz w stanie w danym momencie zaopiekować się swoim psem. Wystarczy przejrzeć wszystkie oferty Opiekunów, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do Twoich oczekiwań oraz osobowości, rasy i wieku Twojego psa. Dowiedz się więcej o każdym Opiekunie, przeglądając opis i zdjęcia na profilu Opiekuna oraz wcześniejsze opinie innych Właścicieli psów. Jeśli będziesz mieć pytania, po prostu napisz do Opiekuna za pomocą chatu dostępnego na Platformie PawAway.

2. Wyszukiwanie Opiekuna i rezerwacja opieki na Platformie PawAway.

2.1 Wyszukiwanie Opiekuna.
Możesz wyszukiwać usługi Opieki dla Psów, używając kryteriów takich jak lokalizacja, w której Opiekun świadczy usługi, wielkość psa lub data kiedy pies ma zostać pod opieką Opiekuna. Możesz również użyć filtrów, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Trafność wyszukiwania uwzględnia czynniki takie jak min. rasa, płeć, wiek, informacje czy pies jest kastrowany, czy ma lęk separacyjny, czy jest lękliwy, czy toleruje inne psy, czy jest agresywny, czy jest konieczność podawania leków i wiele innych, zakres cenowy, dostępność Opiekuna, recenzje innych Właścicieli psów.

Dowiedz się więcej o wynikach wyszukiwania w naszym Centrum Pomocy.

2.2 Rezerwacja.
Możesz dokonać rezerwacji poprzez wybranie konkretnego Opiekuna, rodzaju (rodzajów) usługi Opieki dla Psów, która ma być świadczona, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych widokach Platformy PawAway.

Rezerwując konkretnego Opiekuna, zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty związane z Rezerwacją, a wynikające z Rezerwacji  (łącznie „Cena całkowita”). Zgadzasz się również na czas trwania usługi, zasady anulowania i inne warunki świadczenia usług Opieki dla Psów, ustalone za pośrednictwem mechanizmu rezerwacji dostępnego na Platformie PawAway.

Z chwilą otrzymania przez Właściciela psa potwierdzenia przyjęcia rezerwacji od Opiekuna, umowa na usługi Opieki dla Psów jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Właścicielem Psa a Opiekunem („Rezerwacja„). PawAway nie jest stroną umowy na usługi Opieki dla Psów. W przypadku Rezerwacji, Właściciel psa jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 24h od dokonania Rezerwacji. Jeżeli Właściciel psa nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Rezerwacja wygasa automatycznie.  

Jako Właściciel psa ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wybór i ocenę kompetencji konkretnego Opiekuna, jego dopasowanie do potrzeb Twojego psa oraz dokonanie i opłacenie Rezerwacji.

PawAway dokonuje wyłącznie wstępnej oceny kompetencji Opiekuna i nie ponosi odpowiedzialności za finalny wybór Właściciela psa.

Oprócz niniejszych Warunków, Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich warunków Rezerwacji, w tym między innymi zasad anulowania i wszelkich innych zasad wskazanych przez Opiekuna. Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i zrozumienie zasad tego Regulaminu oraz zasad i wymagań Opiekuna opisanych w jego profilu na PawAway przed dokonaniem rezerwacji.

3. Anulowanie, problemy z rezerwacją, zwroty pieniędzy i modyfikacje rezerwacji.

3.1 Rezygnacje, problemy z rezerwacją i zwroty pieniędzy.
W przypadku anulowania Rezerwacji przez  Właściciela, kwota podlegająca zwrotowi jest określana przez zasady anulowania mające zastosowanie do tej Rezerwacji.  

Jeśli chcesz anulować Rezerwację, powinieneś skorzystać z mechanizmów dostępnych za pośrednictwem Platformy PawAway. PawAway przyjmuje, że datą anulowania przez Ciebie Rezerwacji jest data anulowania za pośrednictwem Platformy PawAway, niezależnie od jakiejkolwiek oddzielnej komunikacji między Tobą a Opiekunem poza Platformą PawAway.

Aby wyznaczyć zastępczego Opiekuna, musisz dokonać ponownej Rezerwacji za pomocą Platformy PawAway.

Ochrona rezerwacji. Jak dokładniej opisano na stronie Ochrony Rezerwacji PawAway („Ochrona PawCover”), możemy pomóc w znalezieniu zastępczego Opiekuna, gdy zarezerwowany Opiekun anuluje Rezerwację w pobliżu daty rozpoczęcia okresu świadczenia usług określonej w Rezerwacji. Dostępność Ochrony PawCover zależy od czasu anulowania i rodzaju świadczonych usług Opieki dla Psów. Szczegółowe informacje możesz znaleźć na stronie Ochrony PawCover, z zastrzeżeniem, że PawAway dołoży należytej staranności, aby pomóc Właścicielowi w znalezieniu zastępczej opieki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za taką dostępność.

Ochrona zadowolenia z opieki. Jak dokładniej opisano na stronie Ochrony Zadowolenia z Opieki  PawAway („Ochrona PawCover”), jeśli w naszej uzasadnionej opinii stwierdzimy, że Opiekun nie zapewnił usług Opieki dla Psów zgodnie z ustaleniami z Tobą lub w inny sposób narusza niniejsze Warunki, możemy, według naszego uzasadnionego uznania dokonać Tobie pełnego lub częściowego zwrotu wpłaconych pieniędzy. Powiadom nas o tym fakcie – najpóźniej w ciągu 36 godzin po zakończeniu Rezerwacji, abyśmy mogli wstrzymać Twoją płatność.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad Ochrony PawCover, odwiedź Centrum pomocy.

3.2 Modyfikacje Rezerwacji.
Opiekunowie i Właściciele psów są odpowiedzialni za wszelkie modyfikacje rezerwacji, które zgadzają się wprowadzić za pośrednictwem Platformy PawAway lub przez bezpośrednią obsługę klienta PawAway w ich imieniu („Modyfikacje Rezerwacji„) i zgadzają się zapłacić wszelkie dodatkowe kwoty, opłaty związane z jakąkolwiek Modyfikacją Rezerwacji. Modyfikacja Rezerwacji może nastąpić tylko i wyłącznie za obopólną zgodą każdej ze stron.

3.3 Opłaty za opóźnienie w odbiorze psa i opłaty dodatkowe.
Jako Właściciel Psa, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli nie odbierzesz swojego psa po zakończeniu okresu świadczenia usług uzgodnionego w Rezerwacji, możesz zostać przez Opiekuna obciążony opłatą za dodatkowy czas usługi (stosownie za każdą część doby) według stawki dziennej i w terminach ustalonych w Rezerwacji.

4.Obowiązki Właściciela Psa pozostawianego pod opieką.

4.1 Jako Właściciel Psa, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać Regulaminu oraz szczególnych zasad każdego Opiekuna, który świadczy dla Ciebie Usługi Opieki dla Psów, a w szczególności oświadczasz i gwarantujesz, że:

– Pies, dla którego zarezerwujesz Usługę Opieki dla Psów, jest Twój lub jesteś uprawniony do opieki nad nim.
– Twój Pies jest wolny od pcheł, kleszczy i innych pasożytów. Jeżeli Twój Pies posiada jakiekolwiek pasożyty jako Właściciel masz obowiązek poinformowania o tym fakcie Opiekuna przed dokonaniem płatności za Rezerwację. W takim przypadku Opiekun ma prawo odmówić Usługi Opieki dla Psów.
– Ujawniłeś Opiekunowi wszelkie istotne informacje na temat swojego Psa, w tym istniejące problemy zdrowotne i inne problemy behawioralne, które mogą być istotne lub mogą wpłynąć na zdolność opieki nad Twoim Psem. W szczególności obowiązkowe jest poinformowanie Opiekuna o tym, że Pies jest: agresywny lub cierpi na lęk separacyjny, który może dyktować potrzebę specjalnej Opieki, nie akceptuje osób o danej płci, osób starszych lub dzieci, często wokalizuje, wymaga podawania leków, jest na rekonwalescencji.
– Twój Pies posiadają aktualne szczepienia przed wszelkimi chorobami tj. szczepienie na wściekliznę, odrobaczenie.
– Pies, którego chcesz powierzyć pod Opiekę, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt.

4.2 Ponadto zgadzasz się i akceptujesz, że:

– Jeśli zdecydujesz się skorzystać z Usług Opiekuna, podczas rejestracji przekażesz PawAway wyłącznie prawdziwe i aktualne informacje o sobie (w tym aktualne dane kontaktowe tj. nr. telefonu oraz adres email) i o swoim Psie oraz będziesz aktualizować te informacje, w tym wszelkie istotne informacje lub dane o stanie zdrowia Twojego Psa.

– Przekażesz wybranemu Opiekunowi za pomocą czatu PawAway wyłącznie prawdziwe, aktualne i kompletne informacje o Twoim Psie oraz ustalonych warunkach rezerwacji. Czat na platformie PawAway jest jedynym miejscem wymiany informacji uznawanym przez PawAway.

 – W przypadku pierwszej Rezerwacji poprosisz Opiekuna za pomocą czatu PawAway o zorganizowanie spotkania zapoznawczego Twojego Psa z Opiekunem przed datą rozpoczęcia Rezerwacji, podczas którego upewnisz się, że Opiekun dysponuje odpowiednim doświadczeniem i jest w stanie zagwarantować Twojemu Psu profesjonalną opiekę.

– Jeśli w wyniku takiego spotkania okaże się, że wybrany Opiekun nie spełnia oczekiwań Właściciela lub świadczenie przez tego Opiekuna usługi nie zapewni bezpiecznej i profesjonalnej opieki dla Psa, Opiekun lub Właściciel mogą zgłosić PawAway żądanie anulowania Rezerwacji w terminie 24h od takiego spotkania, zaś wszystkie pieniądze zostaną zwrócone Właścicielowi w przypadku anulowania Rezerwacji. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, spotkanie zapoznawcze musi odbyć się najpóźniej w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia Rezerwacji. W razie anulowania Rezerwacji przez PawAway na żądanie Opiekuna lub Właściciela w powyższym przypadku, Opiekunowi ani Właścicielowi nie przysługują wobec PawAway jakiekolwiek roszczenia związane z niedojściem do skutku Rezerwacji. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w punkcie Gwarancja zgodności z opisem  na stronie Ochrony PawCover.

– Jeśli pozwalasz innej osobie na dostęp do swojego konta lub jeśli żądasz Usługi Opieki dla Psa, który nie jest Twój, w każdym takim przypadku naruszając Warunki PawAway, Ty i taka osoba poniesiecie łączną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania związane z korzystaniem z Usług, w tym za wszelkie koszty poniesione lub związane z takim korzystaniem.

– Jesteś w pełni odpowiedzialny za zachowanie się Twojego Psa podczas jego pobytu u Opiekuna w ramach Rezerwacji dokonanej na platformie PawAway.

– Rezerwując Usługę Opieki dla Psów na Platformie PawAway przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, koszty, postępowania, żądania, straty, szkody i wydatki wszelkiego rodzaju lub natury, wynikające z zachowania Twojego Psa, w tym między innymi roszczenia osób trzecich (w tym Opiekuna) za szkody, straty lub obrażenia wynikające z pogryzienia lub ataków na osoby trzecie przez Twojego Psa.

– W przypadku, gdy Twój Pies potrzebuje natychmiastowej opieki medycznej lub weterynaryjnej, upoważniasz Opiekuna do przekazania Twojego Psa do wybranego podmiotu świadczącego opiekę weterynaryjną, jeśli nie będzie można się z Tobą skontaktować lub wskazanym kontaktem alarmowym, aby uzyskać zgodę w przypadku nagłej sytuacji. Upoważniasz również weterynarza do udostępniania Opiekunowi i PawAway dokumentacji medycznej Psa. Jako Właściciel Psa ponosisz wyłączną odpowiedzialność za koszty takiego leczenia medycznego wraz transportem do lecznicy Twojego Psa i upoważniasz Opiekuna do obciążenia Ciebie dowolnymi dostępnymi metodami płatności za poniesione koszty. Rozliczenie kosztów leczenia Psa nastąpi na podstawie przedstawionych przez Opiekuna dokumentów potwierdzających wykonanie leczenia weterynaryjnego wraz z pełną dokumentacją medyczną, przeprowadzonych zabiegów, badań oraz dokonanej płatności. Dokumenty muszą zawierać datę oraz pieczątkę lecznicy.

– Usługa Opieki może zostać przerwana w trakcie jej trwania, jeśli to będzie konieczne dla bezpieczeństwa Psa, Opiekuna lub osób trzecich. W takim przypadku Opiekun podejmie próbę, aby skontaktować się z Właścicielem Psa i/lub kontaktem alarmowym, aby ustalić alternatywną opiekę lub konieczność odebrania Psa we wskazanym terminie. Jeśli Opiekun nie będzie w stanie skontaktować się z Właścicielem Psa lub kontaktem alarmowym, może powiadomić odpowiednie służby lub przenieść Psa do odpowiedniej placówki/organizacji potrafiącej zaopiekować się Psem o specjalnych wymaganiach. Ponadto jako Właściciel Psa zobowiązujesz się opłacić wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Opiekuna i PawAway w związku z takimi działaniami.

– W przypadku zatajenia przez Ciebie jako Właściciela Psa istotnych informacji o stanie Psa mogą zostaną podjęte następujące działania:

a) Opiekun wezwie Cię do odbioru Psa w wyznaczonym terminie.

b) Pies może zostać przeniesiony do innego Opiekuna posiadającego kwalifikacje umożliwiające zajęcie się Psem o specjalnych wymaganiach.

c) W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia Opiekuna lub Psa oraz braku odbioru Psa przez Właściciela w wyznaczonym terminie, Pies zostanie przeniesiony do specjalnej placówki /organizacji potrafiącej zaopiekować się Psem o specjalnych wymaganiach.

d) Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia Psa do innego Opiekuna, Organizacji/Placówki, zostanie doliczona równowartość 30% wartości całej Rezerwacji jako koszt trudnych warunków opieki nad Psem. Ponadto jako Właściciel Psa zobowiązany będziesz do pokrycia pełnego kosztu opieki zastępczej.

e) Jeżeli nie odbierzesz swojego Psa w dniu zakończenia świadczenia Usług Opieki dla Psów, Opiekun może, z jego (lub jej) wyłącznym uznaniem, umieścić Psa w opiece zastępczej i/lub powiadomić organy ochrony zwierząt. Właściciel Psa w takim przypadku zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty i wydatki związane z takimi działaniami.

f) Rozumiesz i zgadzasz się, że każdy Opiekun, którego możesz znaleźć lub pozyskać do świadczenia Usług Opieki dla Psów za pośrednictwem Platformy PawAway, jest niezależnym usługodawcą, a nie partnerem, agentem, przedstawicielem prawnym, pracodawcą lub pracownikiem ani zleceniobiorcą PawAway. Opiekunowie nie mają możliwości ani upoważnienia do reprezentowania PawAway lub dokonywania oświadczeń ani zobowiązań w imieniu PawAway.

Warunki Opiekuna

5. Opieka nad Psem poprzez Platformę PawAway.

5.1 Opiekun.
PawAway oferuje Ci prawo do korzystania z Platformy PawAway, abyś mógł dzielić się swoją ofertą Usług Opieki dla Psów, doświadczeniem jako Opiekuna lub inną proponowaną usługą Opiekuna z naszą tętniącą życiem społecznością Właścicieli Psów i zarabiania pieniędzy na wykonywaniu tych Usług. Dzięki Platformie PawAway łatwo stworzysz swój profil oraz ofertę wykonywanych Usług, określisz ceny Usług, swoją dostępność jako Opiekuna, Twoje własne zasady anulowania i będziesz mieć pełną kontrolę nad rezerwacjami.

5.2 Zawieranie umów z Właścicielami Psów.
Jako Opiekun możesz zgodzić się na świadczenie Usług Opieki dla Psów, wyrażając zgodę na Rezerwację poprzez aktywowanie przycisku „Przyjmij rezerwację” Musisz potwierdzić Rezerwację przed jej wygaśnięciem w przeciągu 24 godzin, w przeciwnym razie Właściciel Psa nie będzie miał obowiązku sfinalizowania transakcji. Kiedy akceptujesz prośbę o Rezerwację lub otrzymujesz potwierdzenie Rezerwacji za pośrednictwem Platformy PawAway, zawierasz umowę bezpośrednio z Właścicielem Psa i jesteś odpowiedzialny za dostarczenie Usługi Opieki dla Psów zgodnie z Warunkami i po cenie określonej w Twojej ofercie. Zgadzasz się również uiścić obowiązujące opłaty, takie jak opłata za usługę PawAway za każdą Rezerwację. Ww. płatności należne PawAway zostaną potrącone/skompensowane z Twojej wypłaty.

5.3 Niezależność Opiekuna.
Opiekun świadczy Usługi niezależnie od PawAway, w szczególności nie jest pracownikiem, agentem lub partnerem PawAway, z wyjątkiem tego, że PawAway działa jako podmiot przekazujący płatności należne Opiekunowi od Właścicieli Psów. PawAway nie kontroluje jakości wykonania przez Ciebie Usługi Opieki nad Psem. Opiekun ma pełną swobodę, czy i kiedy świadczy Usługi Opiekuna oraz za jaką cenę i na jakich warunkach je oferuje.

6. Zarządzanie ofertą Opiekuna.

6.1 Tworzenie i zarządzanie Twoim profilem.
Platforma PawAway zapewnia narzędzia, które ułatwiają konfigurowanie i zarządzanie Twoją ofertą. Twoja oferta musi zawierać pełne, dokładne i zgodne z prawdą informacje o Twojej osobie (podmiocie), Twoim doświadczeniu w Opiece dla Psów lub pracy z Psami, Twojej usłudze, Twojej cenie, innych opłatach za oferowane usługi dodatkowe, np. extra spacer, kąpiel na koniec, czyszczenie zębów, grooming, szkolenie oraz wszelkie zasady lub wymagania, które mają zastosowanie do Psów, którymi chcesz i potrafisz się zaopiekować.

Jesteś odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania, a także za utrzymywanie informacji o swojej dostępności (w tym dostępności kalendarza), treści (takich jak zdjęcia, opisy Twojego doświadczenia i kompetencji), danych kontaktowych (w szczególności takich jak tel. kontaktowy, adres email, adres wykonywania Usług) aktualnych i dokładnych przez cały czas. Zalecamy uzyskanie odpowiedniego ubezpieczenia dla Usług Opiekuna i zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami polisy, takimi jak szczegóły ubezpieczenia i wyłączenia.

6.2 Poznaj swoje obowiązki prawne.
Każdy z Opiekunów jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszystkich praw, zasad, przepisów i umów z osobami trzecimi, które mają zastosowanie w związku z korzystaniem z Platformy PawAway i świadczeniem Usług Opiekuna.

Jesteś odpowiedzialny za przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Właścicieli Psów i innych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i niniejszymi Warunkami, w tym naszymi Standardami Prywatności Opiekuna.

6.3 Twoje obowiązki Jako Opiekuna Psa.
Jesteś odpowiedzialny za swoje własne działania i zaniechania.

Jesteś odpowiedzialny za ustalenie zasad, wymagań i cen dotyczących Twojej oferty. Musisz uwzględnić wszelkie obowiązujące opłaty w opisie swojej oferty i nie możesz pobierać żadnych dodatkowych opłat poza Platformą PawAway, z wyjątkiem tych wyraźnie dozwolonych przez naszą Politykę Opłat Offline opisaną w naszym Centrum Pomocy.

6.4 Ponadto zgadzasz i zobowiązujesz się, że:

– W swoim profilu Opiekuna, przekażesz wyłącznie prawdziwe i aktualne informacje o sobie (w tym aktualne dane kontaktowe tj. nr. telefonu oraz adres email), swoim doświadczeniu w opiece nad Psami oraz pracy z Psami i aktualizować te informacje, w szczególności wszelkie istotne informacje, które mogą wpłynąć na wybór Twojej oferty przez Właściciela Psa.
– Zakazane jest w swoim profilu oraz w komunikacji z Właścicielem Psa, używania słów obraźliwych i wulgarnych, podawania informacji nieprawdziwych, publikowania obraźliwych i niezwiązanych z prezentacją Ciebie jako Opiekuna zdjęć.
– Przed zatwierdzeniem rezerwacji jesteś odpowiedzialny za zapytanie Właściciela Psa o wszystkie istotne kwestie dotyczące Psa (tj. stan zdrowia, dolegliwości, szczepienia, zachowanie i temperament, czy występują problemy behawioralne – w szczególności, czy nie występuje u Psa lęk separacyjny, podczas którego będziesz musiał być obecny przy psie praktycznie całą dobę, tolerancja innych Psów, sugestie Właściciela itd.), które mogą mieć wpływ na właściwy przebieg Opieki dla Psa
– Zorganizujesz spotkanie zapoznawcze z Psem przed datą rozpoczęcia Rezerwacji, podczas którego upewnisz się, że dysponujesz odpowiednim doświadczeniem i jesteś w stanie zagwarantować psu profesjonalną opiekę. Zobowiązujesz się również, że jeżeli Właściciel poprosi Cię o spotkanie zapoznawcze przed rozpoczęciem Rezerwacji wykażesz się dostępnością. Jeśli odmówisz odbycia spotkania zapoznawczego, PawAway zastrzega sobie na żądanie Właściciela prawo do anulowania Rezerwacji w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia Rezerwacji oraz pełnego zwrotu pieniędzy Właścicielowi, niezależnie od wybranej przez Opiekuna polityki anulowania.
– Przekażesz Właścicielowi Psa za pomocą czatu PawAway wszystkie istotne informacje o sobie i Twoich warunkach rezerwacji.
– Czat na platformie PawAway jest jedynym miejscem wymiany informacji z Właścicielem Psa uznawanym przez PawAway. Należy dopilnować, aby wszystkie istotne informacje były wymieniane na czacie PawAway, tak aby nie stracić Ochrony PawCover oferowanej przez PawAway.
– Będziesz odpowiadać na zapytania o rezerwację w ciągu 24 godzin. Po tym czasie, jeżeli nie odpowiesz Właścicielowi zapytanie o rezerwację wygaśnie.
– Będziesz odpowiadać Właścicielowi na każde zapytanie dotyczące Rezerwacji i jej szczegółów za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych lub mobilnych w ciągu 24 godzin.
– Jesteś w pełni odpowiedzialny za Psa (Psy), które masz pod swoją opieką i wszystkie Usługi Opieki dla Psów wykonasz z najwyższą starannością. W szczególności Opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność za Psa i jego bezpieczeństwo, jak również odpowiada w tym okresie za szkody, straty lub obrażenia wynikające z pogryzienia lub ataków Psa na osoby trzecie.
– W przypadku nagłej sytuacji, gdy Pies znajdujący się pod Twoją opieką potrzebuje pomocy medycznej natychmiast skontaktujesz się w pierwszej kolejności z Właścicielem i/lub udostępnionym przez Właściciela kontaktem alarmowym, a następnie z PawAway pod numerem 512757043. Jeśli nie będzie można się z skontaktować z Właścicielem i/lub kontaktem alarmowym dostarczysz jak najszybciej Psa do odpowiedniego podmiotu świadczącego opiekę weterynaryjną.
– Rozliczysz z Właścicielem Psa koszty leczenia Psa oraz dojazdu do placówki leczniczej na podstawie przedstawionych Właścicielowi dokumentów potwierdzających wykonanie leczenia weterynaryjnego wraz z pełną dokumentacją medyczną, przeprowadzonych zabiegów, badań oraz dokonanej płatności. Dokumenty muszą zawierać datę oraz pieczątkę lecznicy.
– Niezwłocznie zgłosisz do PawAway chęć przerwania świadczenia Usługi Opieki w trakcie jej trwania, wyłącznie pod warunkiem, że będzie to konieczne dla bezpieczeństwa Psa, Ciebie jako Opiekuna lub osób trzecich. Skontaktujesz się z Właścicielem Psa (Psów) i/lub kontaktem alarmowym, aby ustalić alternatywną opiekę lub natychmiastowy termin odbioru psa. Jeśli nie będziesz w stanie skontaktować się z Właścicielem Psa (Psów) lub kontaktem alarmowym, poinformujesz PawAway o zaistniałej sytuacji, a PawAway w ramach Ochrony PawCover może wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc Ci znaleźć stosowną, specjalistyczną opiekę nad Psem, dopóki Właściciel Psa nie będzie w stanie odebrać swojego Psa.
– Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie usługi opieki nad Psem i nie cierpisz na żadne dolegliwości tj. uczulenie na sierść, choroby serca, choroby umysłowe, utraty przytomności, brak mobilności wywołany złamaniami i niedowładem kończyn i tym podobnych.
– Nie byłeś karany za znęcanie się nad zwierzętami.
– Jesteś osobą pełnoletnią.
– Jeżeli chcesz na swoim profilu umieścić informacje o przebytych szkołach, kursach związanych z pracą z Psami, będziesz mógł je umieścić na swoim profilu po wcześniejszym przesłaniu kopii uzyskanych certyfikatów do PawAway.
– Nie będziesz kontaktować się z Właścicielami Psów, którzy zgłoszą się do Ciebie za pomocą Platformy PawAway, podawać danych adresowych ani danych do płatności w celu wykonania usług Opieki dla Psów poza Platformą PawAway. W przypadku wykrycia takiego działania, konto Opiekuna zostanie natychmiast usunięte z Platformy PawAway.
– Niezwłocznie zgłosisz do PawAway wszelkie otrzymane od Właścicieli Psów propozycje i rozpoznane podczas procesu rezerwacyjnego próby zarezerwowania Twoich Usług Opieki dla Psów poza Platformą PawAway i z pominięciem PawAway jako pośrednika.

7. Rezygnacje i modyfikacje Rezerwacji.

7.1 Odwołania i modyfikacje Rezerwacji.
Jako Opiekun nie powinieneś odrzucać zapytań o rezerwację bez ważnego powodu.
Jeśli chcesz anulować Rezerwację, powinieneś skorzystać z mechanizmów dostępnych za pośrednictwem Platformy PawAway oraz powiadomić Właściciela o przyczynie.

Odrzucanie zapytań o rezerwację oraz nieuzasadnione anulowanie Rezerwacji może prowadzić do konsekwencji nałożonych przez PawAway opisanych szczegółowo w Centrum Pomocy, m.in. zawieszenie konta Opiekuna.

Możesz odwołać się od decyzji PawAway, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

7.2 Zwroty za niepoprawnie wykonaną Usługę.
Jeśli w naszej uzasadnionej opinii stwierdzimy, że Opiekun nie zapewnił Usług Opieki nad Psem zgodnie z ustaleniami z Właścicielem Psa lub w inny sposób narusza niniejsze Warunki, możemy, według naszego uznania, dokonać pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy Właścicielowi Psa (Psów).

7.3 Modyfikacje Rezerwacji.
Opiekunowie są odpowiedzialni za wszelkie Modyfikacje rezerwacji, które zgadzają się wprowadzić za pośrednictwem Platformy PawAway lub bezpośrednią obsługę klienta PawAway w ich imieniu i zgadzają się zapłacić wszelkie dodatkowe kwoty, opłaty lub podatki związane z jakąkolwiek Modyfikacją rezerwacji. Modyfikacja rezerwacji może nastąpić tylko i wyłącznie za obopólną zgodą każdej ze stron.

7.4 Opłaty Opiekuna.
PawAway pobiera od Opiekuna opłatę za prawo do korzystania z Platformy PawAway. Opłata za prawo do korzystania z Platformy PawAway obliczana jest jako procent opłat, które Właściciel Psa zgadza się uiścić w Rezerwacji i pobierana jest z każdej wykonanej i opłaconej przez Właściciela Psa Rezerwacji, na co Opiekun wyraża bezwarunkową zgodę. W związku z tym wynagrodzenie należne Opiekunowi za wykonanie Usługi Opieki dla Psów stanowi kwotę Rezerwacji opłaconą przez Właściciela Psa i pomniejszoną o opłatę należną PawAway. Więcej informacji o obowiązującej opłacie Opiekuna i jak jest ona obliczana, można znaleźć na naszej stronie w sekcji Centrum Pomocy – Opłaty Opiekuna.

7.5 Rozliczenie podatków.
Opiekun ma obowiązek dokonania rozliczeń należnych podatków we własnym zakresie.

8. Ranking wyszukiwania.
Ranking ofert w wynikach wyszukiwania na platformie PawAway zależy od wielu czynników, w tym tych głównych parametrów, które opisane są w zakładce Ranking Wyszukiwania w naszym Centrum Pomocy.

Wyniki wyszukiwania mogą wyglądać inaczej w naszej aplikacji mobilnej niż na naszej stronie internetowej. PawAway może zezwolić Opiekunom na promowanie swoich Ofert w wyszukiwaniu poprzez ustawienie stosownych promocji. Więcej informacji na temat czynników, które determinują, w jaki sposób Twoja oferta pojawia się w wynikach wyszukiwania, naszych narzędziach promocyjnych oraz o tym, jak identyfikujemy promowane treści, można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

Ogólne warunki

9. Opinie.
Po każdej wykonanej Usłudze Opieki dla Psów, Właściciele Psów mają możliwość wystawienia opinii na profilu Opiekuna, podsumowującej jakość wykonanej Usługi.
Właściciel Psa przyjmuje, że wystawiona opinia musi być dokładna i nie może zawierać żadnego dyskryminującego, obraźliwego, zniesławiającego lub innego języka.
Opinia zostanie udostępniona na profilu Opiekuna w terminie 5 dni od jej wystawienia.
Recenzje nie są weryfikowane przez PawAway pod kątem dokładności i mogą być niepoprawne lub wprowadzające w błąd.
PawAway zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii naruszających Warunki.

10. Płatności

10.1 Płatność Właściciela Psa.
Jako Właściciel Psa przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Usług Opieki dla Psów skutkuje koniecznością dokonania płatności na rzecz Opiekuna za wykonaną przez niego Usługę. Jeśli jesteś Właścicielem Psa, zawierasz transakcję z Opiekunem. Ponadto w przypadku dokonania Rezerwacji, zgadzasz się zapłacić całkowitą kwotę wskazaną w Rezerwacji, która obejmuje również opłaty za usługi płatne na rzecz PawAway. To Opiekun, a nie PawAway, jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Opieki dla Psów. PawAway ułatwi dokonanie płatności przez Właściciela Psa na rzecz Opiekuna za pośrednictwem procesorów płatności stron trzecich. Opłata za wykonaną Usługę może zostać zrealizowana za pośrednictwem karty płatniczej, szybkiego przelewu, funkcjonalności BLIK lub w inny każdorazowo wskazany na Platformie PawAway sposób. Każda taka płatność będzie traktowana, jak bezpośrednia płatność dokonana przez Właściciela Psa na rzecz Opiekuna.

10.2 Wypłata Wynagrodzenia dla Opiekuna.
Zakup Usługi Opieki nad dla Psów jest transakcją pomiędzy Właścicielem Psa a Opiekunem. Rolą PawAway jest wyłącznie ułatwienie transakcji. Odbieramy płatność od Właściciela Psa w momencie Rezerwacji i (z wyjątkiem zakresu wstrzymania płatności zgodnie z sekcją 10.5) inicjujemy płatność na konto Opiekuna.

W celu realizacji wypłat wynagrodzenia Opiekun najpierw musi zarejestrować konto w Stripe Payments Europe, Ltd czego może dokonać za pomocą funkcjonalności dostępnej w panelu Opiekuna na Platformie.

W celu wypłaty wynagrodzenia (kwotę opłaty pomniejszoną o wartość usługi PawAway), Opiekun musi w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od momentu zakończenia Rezerwacji potwierdzić zrealizowanie Rezerwacji naciskając stosowny guzik na Platformie PawAway, a następnie zlecić wypłatę środków za pomocą naciśnięcia przycisku „Wypłać środki” umieszonego na Platformie PawAway.

Z chwilą zlecenia wypłaty środków operator płatności przekazuje środki na rachunek bankowy Opiekuna, nie później niż w terminie 24 godzin.

Płatność za zamówioną Usługę Opieki dla Psów realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, którym jest Stripe Payments Europe, Ltd. lub inny podmiot każdorazowo wskazany na Platformie PawAway i w aplikacji mobilnej. Operator płatności umożliwia przekazanie wynagrodzenia Opiekuna na wskazany w konfiguracji Stripe Payments Europe, Ltd. rachunek bankowy Opiekuna.

10.3 Aktualność danych płatniczych.
Jako Właściciel Psa dokonujący Rezerwacji odpowiadasz za to, by zapewnić, że płatność jest realizowana w terminie (że Twoje dane banku, karty debetowej lub karty kredytowej są prawidłowe oraz że masz wystarczająco pieniędzy na swoim rachunku). Zobowiązany jesteś do podania aktualnych danych do obsługi płatności. Jeśli Twój główny środek płatniczy zostanie uznany za przeterminowany, nieważny lub w inny sposób niemożliwy do obciążenia, zgadzasz się, że, PawAway jako agent do pobierania płatności na rzecz Opiekuna, użyje innego dostępnego środka płatniczego podanego w Twoim koncie.

10.4 Spory dotyczące usługi i płatności.
PawAway inicjuje płatności dla Opiekunów w 48 godzin po zakończeniu Rezerwacji. Po wypłaceniu tych kwot wszelkie dalsze spory dotyczące sposobu wykonania Usługi przez Opiekuna oraz płatności toczą się między Właścicielem Psa a Opiekunem, a PawAway nie ma obowiązku pośredniczenia ani ułatwiania jakiegokolwiek rozwiązania. Ponadto PawAway nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek premii lub innych płatności dokonywanych na rzecz Opiekuna poza Platformą PawAway.

11. Zasady Platformy PawAway.

11.1 Zasady.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

– Działaj uczciwie i traktuj innych z szacunkiem.
– Kieruj się zasadą uprzejmości i szacunku, kiedy komunikujesz się lub wchodzisz w interakcje z innymi Użytkownikami Platformy PawAway.
– Nie kłam, nie przedstawiaj nieprawdziwych ani wprowadzających w błąd informacji ani nie udawaj kogoś innego.
– Nie dyskryminuj ani nie nękaj innych.
– Nie odszyfrowuj, nie włamuj się, nie stosuj procesów z zakresu inżynierii wstecznej, nie naruszaj ani nie osłabiaj działania Platformy PawAway
– Nie rozszyfrowuj, nie dekompiluj, nie dezasembluj ani nie odtwarzaj kodu źródłowego żadnego oprogramowania ani sprzętu używanego do dostarczania Platformy PawAway.
– Nie używaj botów, robotów, technologii Web scraping ani innych zautomatyzowanych środków do uzyskiwania dostępu lub zbierania danych lub innych treści z Platformy PawAway.
– Nie hakuj, nie usuwaj, nie naruszaj ani w żaden inny sposób nie próbuj obchodzić żadnych środków bezpieczeństwa lub technologicznych stosowanych w celu ochrony Platformy PawAway lub zamieszczonych na niej treści.
– Nie podejmuj żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić lub niekorzystnie wpłynąć na działanie lub prawidłowe funkcjonowanie Platformy PawAway.
– Nie zamieszczaj treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej.
– Korzystaj z Platformy PawAway wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.
– Nie używaj Platformy PawAway, naszych narzędzi do przesyłania wiadomości innych aniżeli odnoszące się do Usług Opieki dla Psów.
– Możesz korzystać z treści udostępnionych za pośrednictwem Platformy PawAway wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z Platformy PawAway jako Właściciel Psa lub Opiekun.
– Nie kopiuj ani nie kadruj Platformy PawAway, żadnej treści ani żadnego układu strony lub projektu bez naszej zgody.
– Nie używaj treści umieszczonych na Platformie PawAway, chyba że masz zgodę właściciela tej treści lub użycie jest przez nas autoryzowane w niniejszych Warunkach.
– Nie proponuj, nie dokonuj ani nie akceptuj Rezerwacji ani żadnej płatności poza Platformą PawAway, aby uniknąć płacenia opłat, podatków lub z jakiegokolwiek innego powodu.
– Nie stosuj żadnych praktyk, które mają na celu manipulowanie naszym algorytmem wyszukiwania.
– Zapoznaj się i przestrzegaj przepisów, które Cię dotyczą, w tym prywatności i ochrony danych.
– Nie używaj ani nie rejestruj żadnej nazwy domeny, profilu mediów społecznościowych, nazwy handlowej, znaku towarowego, marki, logo które mogą być mylone z marką PawAway.

11.2 Zgłaszanie naruszeń.
Jeśli uważasz, że jakikolwiek Użytkownik lub umieszczone na Platformie PawAway treści naruszyły nasze Warunki, powinieneś zgłosić takie naruszenie do PawAway.

11.3 Powiadomienia o prawach autorskich.
Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści na Platformie PawAway naruszają prawa autorskie, powiadom nas o tym fakcie. W takim przypadku PawAway zastrzega sobie prawo usunięcia treści, które w ocenie PawAway naruszają prawa autorskie majątkowe lub osobiste osób trzecich.

12. Wypowiedzenie umowy, zawieszenie konta i inne środki.

12.1 Termin.
Umowa między Użytkownikiem a PawAway odzwierciedlona w niniejszych Warunkach jest skuteczna, gdy uzyskujesz dostęp do Platformy PawAway i pozostaje w mocy do czasu rozwiązania umowy przez Ciebie lub przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami.

12.2 Wypowiedzenie umowy.
Możesz wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail lub usuwając swoje konto. PawAway może wypowiedzieć niniejszą umowę i Twoje konto z dowolnego powodu, powiadamiając Cię z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystając z innych danych kontaktowych, które podałeś na swoim koncie. PawAway może również wypowiedzieć niniejszą umowę natychmiast i bez uprzedzenia oraz zablokować dostęp do Platformy PawAway, jeśli naruszysz niniejsze Warunki, naruszysz obowiązujące przepisy lub wypowiedzenie umowy jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych prawnie interesów PawAway, innych Użytkowników lub stron trzecich. Jeśli Twoje konto było nieaktywne przez ponad dwanaście miesięcy, możemy zamknąć Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia.

12.3 Naruszenia Użytkowników.
Jeśli naruszysz niniejsze Warunki lub obowiązujące przepisy, regulacje lub prawa osób trzecich, lub konieczne jest zapewnienie przez PawAway ochrony PawAway, jej Użytkowników lub stron trzecich, PawAway może, bez uprzedniego powiadomienia:

– Zawiesić lub ograniczyć dostęp lub korzystanie z Platformy PawAway i/lub konta;
– Zawiesić lub usunąć konto, recenzje lub inne treści;
– Anulować oczekujące lub potwierdzone Rezerwacje;

lub

– W przypadku drobnych naruszeń lub w stosownych przypadkach, zgodnie z ustaleniami PawAway według własnego uznania, PawAway powiadomi Cię o wszelkich zamierzonych środkach i możliwości rozwiązania problemu. Możesz odwołać się od działań podjętych przez nas w ramach tej sekcji, kontaktując się z obsługą klienta. Jeśli Rezerwacja zostanie anulowana zgodnie z niniejszą sekcją, kwota zapłacona Opiekunowi zostanie pomniejszona o kwotę, którą zwrócimy lub w inny sposób przekażemy Właścicielowi Psa, oraz o wszelkie inne koszty, które poniesiemy w wyniku anulowania.

12.4 Efekt wypowiedzenia.
W przypadku zamknięcia konta PawAway przez Opiekuna, Opiekun zobowiązany jest dokończyć/wykonać wszystkie Rezerwacje dokonane przez zamknięciem konta.

W przypadku zamknięcia konta przez Właściciela, Właściciel zobowiązany jest samodzielnie anulować złożone Rezerwacje, zaś zwrot środków na rzecz Właściciela zależeć będzie od spełnienia warunków i zasad anulowania Rezerwacji.

Gdy niniejsza umowa zostanie rozwiązana, nie masz prawa do przywrócenia swojego konta ani żadnych treści. Jeśli Twój dostęp do Platformy PawAway lub korzystanie z niej zostało ograniczone, Twoje konto PawAway zostało zawieszone lub niniejsza umowa została przez nas rozwiązana, nie możesz zarejestrować nowego konta ani uzyskać dostępu ani korzystać z Platformy PawAway za pośrednictwem konta innego Użytkownika.

PawAway jednocześnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie konta w i anulowanie Rezerwacji w ww. trybie przez któregokolwiek z Użytkowników.

13. Rejestracja Użytkownika.
Musisz zarejestrować konto, aby uzyskać dostęp i korzystać z Platformy PawAway. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

Rejestracja jest dozwolona tylko dla osób prawnych, spółek osobowych i osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Musisz podać dokładne, aktualne i kompletne informacje podczas rejestracji i aktualizować informacje o swoim koncie.

Nie możesz zarejestrować więcej niż jednego konta lub przenieść swojego konta na kogoś innego. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwo danych dostępowych do swojego konta i nie możesz ujawniać swoich danych dostępowych osobom trzecim.

Jesteś odpowiedzialny za działania prowadzone za pośrednictwem Twojego konta i musisz natychmiast powiadomić PawAway, jeśli podejrzewasz, że Twoje dane uwierzytelniające zostały utracone, skradzione lub Twoje konto zostało w inny sposób naruszone.

Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procedury rejestracji i pod warunkiem spełniania przez Użytkownika wszystkich warunków określonych w Regulaminie, pomiędzy PawAway a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, Użytkownik otrzyma od PawAway wiadomość mailową z prośbą o potwierdzenie danych. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Użytkownika nastąpi potwierdzenie dokończenia procesu rejestracji.

PawAway zastrzega sobie – z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i z zachowaniem ochrony danych Użytkownika – możliwość żądania od Użytkownika przekazania dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, jeżeli ich pozyskanie jest niezbędne dla weryfikacji spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

14. Modyfikacja Warunków.
PawAway może zmodyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie. W takim przypadku, PawAway opublikuje zmienione Warunki na Platformie PawAway i zaktualizuje datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszych Warunków. Zalecamy regularne sprawdzanie Regulaminu dostępnego na stronie www.pawaway.com oraz w aplikacji mobilnej, aby być informowanym o wszelkich aktualizacjach. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Warunkami, możesz natychmiast wypowiedzieć niniejszą umowę zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli nie rozwiążesz umowy przed datą wejścia w życie zmienionych Warunków, dalszy dostęp do Platformy PawAway lub korzystanie z niej będzie stanowić akceptację zmienionych Warunków.

15. Rola i odpowiedzialność PawAway.
Oferujemy Ci prawo do korzystania z Platformy PawAway, która umożliwia Użytkownikom publikowanie, oferowanie, wyszukiwanie i rezerwowanie Usług Opiekuna dla Psów. Nie kontrolujemy i nie możemy kontrolować postępowania Właścicieli Psów i Opiekunów. Przyjmujesz do wiadomości, że PawAway ma prawo, ale nie ma żadnego obowiązku, do monitorowania sposobu korzystania z Przykładowo możemy przeglądać, wyłączać dostęp, usuwać lub edytować treści w celu:

1. Obsługi, zabezpieczania i ulepszania Platformy PawAway (w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, oceny ryzyka, obsługi klienta);
2. zagwarantowania przestrzegania przez Użytkowników niniejszych Warunków;
3. przestrzegania obowiązującego prawa lub nakazu lub wymogu sądu, organów ścigania lub innego organu administracyjnego lub organu rządowego;
4. modyfikacji treści, które uznamy za szkodliwe lub budzące zastrzeżenia;
5. podejmowania działań określonych w niniejszych Warunkach;
6. oraz utrzymywania i egzekwowania wszelkich kryteriów określonych w niniejszych Warunkach, w tym poprzez usuwanie ofert Opiekunów, które nie spełniają Warunków. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że PawAway zarządza swoimi dodatkowymi warunkami prawnymi (takimi jak Dobre Praktyki Opiekunów PawAway), w tym decyzjami o tym, czy i jak zastosować je do konkretnej sytuacji, według własnego uznania. Użytkownicy zgadzają się współpracować i pomagać PawAway w dobrej wierze oraz dostarczać PawAway takich informacji i podejmować takie działania, których PawAway może  rozsądnie żądać w odniesieniu do wszelkich dochodzeń podjętych przez PawAway dotyczących korzystania lub nadużyć Platformy PawAway.

PawAway nie świadczy żadnych usług opieki nad zwierzętami, nie jest stroną umów pomiędzy Właścicielami Psów a Opiekunami i nie udziela gwarancji co do jakości Usług związanych z Opieką dla Psów, wyprowadzaniem, jakością podawanej podczas pobytu karmy, przewozem ani innych usług świadczonych przez Opiekunów Psów.

PawAway nie oferuje ubezpieczenia dla Właścicieli psów (ani ich zwierząt) ani Opiekunów i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Właścicieli Psów ani Opiekunów.

PawAway nie weryfikuje przeszłości Opiekunów za pomocą podmiotów specjalistycznych, nie weryfikuje dokumentów o niekaralności i opiera się wyłącznie na złożonych deklaracjach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PawAway nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykonywanymi Usługami (w szczególności obrażenia ciała Opiekuna w wyniku pogryzienia, uszkodzenia ciała Psa lub śmierć Psa) lub wynikające z jakichkolwiek innych transakcji między Użytkownikami Platformy PawAway.

Wszelkie odniesienia na Platformie PawAway do „zweryfikowanego”(lub inne podobne określenia) Opiekuna lub profilu wskazują tylko, że PawAway zakończyły odpowiedni proces weryfikacji lub identyfikacji. Zastrzeżenia w niniejszych Warunkach mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli Użytkownikowi przysługują jakiekolwiek ustawowe prawa lub gwarancje, których PawAway nie może się zrzec, to czas trwania takich ustawowo wymaganych praw lub gwarancji będzie ograniczony w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

16. Ograniczenia odpowiedzialności.
Ani PawAway ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Platformy PawAway lub jakiejkolwiek treści nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, utratę danych, przerwy w świadczeniu Usług, uszkodzenia komputera lub awarii systemu, wynikającymi z lub w związku z (i) niniejszymi Warunkami, (ii) korzystaniem lub niemożnością korzystania z Platformy PawAway, (iii) publikowania profilu lub dokonanie Rezerwacji, w tym świadczenia lub korzystania z Usług Opiekuna.

Z wyjątkiem obowiązku PawAway przekazywania płatności Opiekunom zgodnie z niniejszymi Warunkami, w przypadku, w którym zwolnienie z odpowiedzialności zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa okazałoby się niemożliwe, w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność PawAway za jakiekolwiek roszczenia lub spory nie przekroczy szkody rzeczywistej w maksymalnej wartości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Te ograniczenia odpowiedzialności i szkód są podstawowymi elementami umowy między Użytkownikiem a PawAway.

17. Odszkodowanie.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się zwolnić PawAway z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty i wydatki, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z: (i) naruszeniem niniejszych Warunków, (ii) niewłaściwym korzystaniem z Platformy PawAway, (iii) interakcją z dowolnym Użytkownikiem lub Psem, Usługą Opieki dla Psa, (iv) pobierania lub przekazania właściwych podatków lub (v) naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub praw stron trzecich, takich jak własność intelektualna lub prawa do prywatności.

18. Różne.

18.1 Przypisanie.
Nie możesz cedować, przenosić ani delegować niniejszej umowy ani swoich praw i obowiązków wynikających z umowy z PawAway bez uprzedniej pisemnej zgody PawAway. PawAway może bez ograniczeń cedować, przenosić wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy, według własnego uznania, z 30-dniowym wyprzedzeniem. Twoje prawo do rozwiązania tej umowy w dowolnym momencie zgodnie z sekcją 13.2 pozostaje nienaruszone.

18.2 Komunikaty.
O ile nie określono inaczej, wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty dla Użytkowników dozwolone lub wymagane na mocy umowy z Użytkownikiem będą dostarczane drogą elektroniczną i przekazywane przez PawAway za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienia platformy PawAway, usługi przesyłania wiadomości (w tym SMS i chat) lub jakiejkolwiek innej metody kontaktu, którą umożliwiamy Ci dostarczenie i wyraziłeś na nie zgodę.

18.3 Prawa własności do treści.
Niektóre elementy Platformy PawAway umożliwiają przekazywanie informacji zwrotnych, tekstu, zdjęć, audio, wideo, informacji i innych treści. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści zamieszczanych w Platformie PawAway, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostarczając takich treści, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, Użytkownik udziela PawAway nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na dostęp, używanie, przechowywanie, kopiowanie, modyfikowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publikowanie, przesyłanie, przesyłanie strumieniowe, nadawanie i inne wykorzystywanie w jakikolwiek sposób takich treści do dostarczania i/lub promowania Platformy PawAway, w dowolnych mediach lub platformach, znanych lub nieznanych do tej pory, a w szczególności w Internecie i sieciach społecznościowych. Jeśli treść zawiera dane osobowe, takie treści będą wykorzystywane do tych celów tylko wtedy, gdy takie wykorzystanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z naszą Polityką prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które dostarcza i gwarantuje, że jest ich właścicielem lub jest upoważniony do przyznania PawAway licencji opisanej w niniejszych Warunkach. Ponadto Użytkownik ponosi odpowiedzialność, jeśli którakolwiek z treści narusza własność intelektualną lub prawa do prywatności osób trzecich.

18.4 Wizerunek Użytkownika.
W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług związanych z publicznym udostępnieniem na Platformie swojego wizerunku, na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez PawAway. PawAway oświadcza, że wizerunek będzie wykorzystywany w celu należytej realizacji umowy zawartej z takim Użytkownikiem, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych PawAway. 

18.5 Własność intelektualna do Platformy i zawartości Platformy PawAway.
Treści udostępniane za pośrednictwem Platformy PawAway mogą być chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do Platformy PawAway i aplikacji mobilnej oraz treści są wyłączną własnością PawAway i/lub jej licencjodawców i zgadzasz się, że nie będziesz usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności. Nie możesz używać, kopiować, adaptować, modyfikować, przygotowywać dzieł pochodnych, rozpowszechniać, licencjonować, sprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, przesyłać, transmitować lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek elementów Platformy PawAway oraz aplikacji mobilnej i treści dostępnych za pośrednictwem Platformy PawAway, z wyjątkiem zakresu, w jakim jesteś prawnym właścicielem tych treści lub w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach. Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, PawAway udziela ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na (i) pobieranie i korzystanie z aplikacji mobilnej na Twoim urządzeniu (urządzeniu osobistym); oraz (ii) dostęp i przeglądanie treści udostępnionych na lub za jej pośrednictwem Platformy PawAway i dostępnych dla Ciebie, wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

18.6 Siła Wyższa.
PawAway nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie umowy z Użytkownikiem wynikające z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi za działania siły wyższej, wojny, terroryzmu, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, epidemie lub choroby, strajki lub niedobory obiektów transportowych, paliwa, energii, pracy lub materiałów.

18.7 E-maile i SMS-y.
Będziesz otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, wysyłane na adres e-mail lub inne formy kontaktu, które zostały podane w Twoim koncie PawAway. Możesz również otrzymywać od nas bezpłatne e-maile lub sms-y promocyjne. Możesz kontrolować, czy otrzymujesz e-maile lub smsy promocyjne, korzystając z sekcji ustawień powiadomień w ustawieniach konta.

19. REKLAMACJE

19.1 Reklamacje dotyczące realizacji Usług Opieki dla Psów, Właściciele Psów powinni składać bezpośrednio do Opiekuna wykonującego Usługę Opieki dla Psów. 

19.2 Reklamacje, o których mowa w pkt 19.1. Regulaminu mogą dotyczyć jakości wykonanej Usługi Opieki dla Psów przez Opiekuna. 

19.3 Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące działalności Platformy PawAway i aplikacji mobilnej bezpośrednio do PawAway. 

19.4 W przypadku określonym w pkt 19.3. Regulaminu, reklamację należy złożyć wysyłając na adres: reklamacje@pawaway.com. 

19.5 Reklamacja winna zawierać w szczególności: 

19.5.1 oznaczenie Użytkownika; 

19.5.2 numer Rezerwacji podany Użytkownikowi w e-mailu potwierdzającym złożenie rezerwacji;

19.5.3 przedmiot reklamacji; 

19.5.4 opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 

19.6 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

20. DANE OSOBOWE

20.1 Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PawAway danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Platformy w celu zrealizowania realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem i realizacji Usługi świadczonej z wykorzystaniem Platformy PawAway. 

20.2 PawAway przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną na Platformie PawAway. 

20.3 Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. 

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

21.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

21.2 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PawAway, której przedmiotem są usługi świadczone przez PawAway w ramach Platformy PawAway na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).

21.3 W przypadku Użytkowników będących konsumentami, powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej Użytkownikom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.

21.4 Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a PawAway będą rozstrzygane polubownie. 

21.5 Wszelkie spory pomiędzy PawAway i Użytkownikiem niebędącym konsumentem, dotyczące PawAway, w tym związane z usługami świadczonymi przez PawAway w ramach Platformy PawAway będą rozstrzygane na zasadzie niewyłącznej przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby PawAway.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

21.6 PawAway może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Platformy PawAway, za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez PawAway zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do PawAway z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez PawAway, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z Europejskiego Instytutu Mediacji, zgodnie ze stosowanym przez Instytut regulaminem mediacji. PawAway ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są pod adresem kontaktowym: https://instytutmediacji.eu/.  

Zostań Psim Opiekunem i zarabiaj na tym co kochasz!

Z nami rozwiniesz swój wymarzony psi biznes.

Załóż darmowe konto i otrzymuj zlecenia od Właścicieli piesków już teraz!

Kobieta z psem

Wyjeżdżasz i nie masz z kim zostawić pupila?

Z PawAway błyskawicznie znajdziesz i zarezerwujesz Opiekuna, który jest idealny dla Ciebie, Twojego budżetu a co najważniejsze dla Twojego Psa!

Nie wiesz od czego zacząć?

Lub napisz do nas