Dowiedz się czym jest platforma PawAway i jakie będą Twoje najważniejsze obowiązki kiedy będziesz Opiekunem Psów. Tutaj również dowiesz się, o czym powinien pamiętać każdy profesjonalny Opiekun.

Dzięki Platformie PawAway, możesz dzielić się swoją ofertą usług opieki nad psami, doświadczeniem jako Opiekuna lub inną proponowaną usługą Opiekuna z naszą tętniącą życiem społecznością Właścicieli Psów i zarabiać pieniądze na wykonywaniu tych usług. Dzięki Platformie PawAway łatwo stworzysz swój profil oraz ofertę wykonywanych usług, ustawisz ceny usług, swoją dostępność jako Opiekuna, Twoje własne zasady anulowania i będziesz mieć pełną kontrolę nad rezerwacjami.

PawAway natomiast nie świadczy żadnych usług opieki nad zwierzętami, nie zatrudnia Opiekunów i pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Tobą i Właścicielem psa. 

PawAway nie jest odpowiedzialne za:
– ustalenia i kontakt pomiędzy Tobą a Właścicielem Psa
– psy znajdujące się pod Twoją opieką
– przebieg i jakość wykonywanych przez Ciebie usług
– szkody i obrażenia dokonane przez psa znajdującego się pod Twoją Opieką
– mienie Opiekuna ani Właścicieli Psów
– jakiekolwiek sytuacje sporne pomiędzy Tobą a Właścicielem
– dopłaty wynikające z dodatkowo poniesionych przez Ciebie kosztów tj. koszt weterynarza, transportu, zniszczeń dokonanych przez psa itp.

Kiedy akceptujesz prośbę o rezerwację za pośrednictwem Platformy PawAway, zawierasz umowę bezpośrednio z Właścicielem Psa i jesteś w pełni odpowiedzialny za dostarczenie usługi opieki nad psem zgodnie z warunkami i w cenie określonej w Twojej Ofercie oraz za Psa (Psy), które masz pod swoją opieką.

Przed zatwierdzeniem rezerwacji zobowiązany jesteś dopytać się Właściciela Psa o wszystkie istotne kwestie dotyczące psa, które mogą mieć wpływ na właściwy przebieg opieki nad psem tj.:

– stan zdrowia, dolegliwości np. z poruszaniem się
– szczepienia, na podstawie książeczki zdrowia
– zachowanie i temperament psa
– czy występują problemy behawioralne
– stosunek do ludzi oraz innych psów
– czy są podawanie leki
– pory spacerów i posiłków
– sugestie Właściciela itd.

Wszystkie istotne informacje ustalone z Właścicielem podsumuj za pomocą czatu PawAway, tylko wtedy będziemy w stanie Ci pomóc w razie trudnej sytuacji i zachowasz Ochronę PawCover.

Opiekując się psem powinieneś zapewnić mu najwyższy standard opieki a w szczególności:

– pełne bezpieczeństwo podczas pobytu w domu i na zewnątrz oraz podczas kontaktu z innymi zwierzętami i ludźmi
– stały dostęp do czystej wody
– dawać jedzenie ściśle wg. wskazówek Właściciela Psa
– podawać leki lub inne środki pielęgnacji / suplementacji ściśle wg. wskazówek Właściciela Psa
– zadbać o wszystkie potrzeby fizjologiczne psa
– minimum trzy spacery dziennie w tym każdy po minimum 10 min. – po wyprowadzeniu psa w pierwszej kolejności zadbasz o załatwienie jego wszystkich potrzeb fizjologicznych
– dbać i obserwować stan zdrowia (zawsze dokładnie sprawdzam oczy, uszy, łapy – czy nie ma ran, stanów zapalnych ani skaleczeń)
– wymaganą dzienną porcję ruchu, zabawy oraz snu
– spokój i ciszę
– właściwą temperaturę w domu
– czyste miski z wodą i pożywieniem
– możliwość swobodnego biegania po domu
– zabezpieczyć dom i przedmioty tj. kable, buty, kosze na śmieci, detergenty, leki itd.
– dbać o swój dobry nastrój i pozytywne emocje – pamiętaj, że pies wyczuwa nastrój i emocje Opiekuna

Poinformuj Właściciela, jeżeli zauważysz jakiekolwiek sygnały zdrowotne tj. problemy z poruszaniem, biegunkę, oznaki bólu, zmiany zachowania, brak apetytu, nadmierne drapanie się, wymioty, kaszel, cieknący nos itp.

W przypadku nagłej sytuacji, gdy Pies znajdujący się pod Twoją opieką potrzebuje pomocy medycznej natychmiast skontaktuj się z Właścicielem i/lub kontaktem alarmowym a następnie z PawAway. Jeśli nie będziesz mógł się z skontaktować z Właścicielem i/lub kontaktem alarmowym dostarcz jak najszybciej Psa do odpowiedniego podmiotu świadczącego opiekę weterynaryjną.

Jeżeli w trakcie pobytu pies:
– zachowuje się agresywnie
– niszczy przedmioty
– załatwia się w mieszkaniu potrzeby fizjologiczne
– nadmiernie wokalizuje (szczeka)
– wykazuje inne problemy behawioralne

Niezwłocznie zgłoś ten fakt Właścicielowi i ustal możliwe rozwiązanie tj. najszybszy możliwy odbiór psa lub alternatywną opiekę. W każdym przypadku masz obowiązek kontynuowania opieki do momentu znalezienia alternatywnego rozwiązania z Właścicielem. W skrajnych wypadkach w ramach ochrony Opiekuna (PawCover) i jeżeli Właściciel wyrazi na to zgodę, wykorzystamy Nasze doświadczenie, aby Ci doradzić lub pomożemy Ci znaleźć stosowną, specjalistyczną zastępczą opiekę nad psem, dopóki Właściciel Psa nie będzie w stanie odebrać swojego psa, natomiast sami nie mamy możliwości anulowania zlecenia i odebrania psa od Ciebie.

Dodatkowe koszty – jeżeli podczas opieki wystąpi konieczność poniesienia przez Ciebie dodatkowych kosztów tj. koszt leczenia, transportu, zakupu dodatkowej karmy lub leków, koniecznie przed ich poniesieniem skonsultuj i uzyskaj zgodę Właściciela. Ustalenia zawsze potwierdź na piśmie najlepiej na chacie w profilu zlecenia. Zadbaj abyś uzyskał również pisemne potwierdzenie.
Koniecznie
zbieraj wszystkie dokumenty potwierdzające wykonanie leczenia weterynaryjnego wraz z pełną dokumentacją medyczną, przeprowadzonych zabiegów, badań, paragony dokonanych płatności.
Pamiętaj – dodatkowe koszty rozliczasz bezpośrednio z Właścicielem poza platformą, dlatego najlepiej rozlicz je w trakcie trwania opieki lub najpóźniej w dniu odbioru psa.

Centrum Pomocy PawAway

Podobne wpisy